Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöte 2020

Lördagen den 8 februari hölls årsmöte för Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg där styrelsen presenterade förra årets verksamhet och ekonomi. Årsmötet la presenterade dokument till handlingarna, samt beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen.
På årsmötet beslutades det att initiera processen att upplösa Linköping-Kinda-Åtvidaberg som lokalavdelning och ombilda avdelningen till en vanlig lokalorganisation (LO) med en kontaktperson. Detta innebär att Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg inte kommer ha någon egen styrelse och ekonomi framöver, utan kommer agera direkt under riksorganisationen Djurens Rätt. Det krävs två årsmötet för att helt upplösa en avdelning. En avdelning kan ligga vilande upp till tre år och så som framtiden ser ut nu så är det inte aktuellt att starta upp avdelningen igen inom de närmaste åren i alla fall.

I och med att årsmötet tog beslut om att upplösa avdelningen genomfördes det inte några val av styrelseledamöter. Istället valde årsmötet att utse:

  • Benny Anderson (verksamhetschef, Djurens Rätt) och Ásta Brynsteinsdóttir (ansvarig för lokal verksamhet) till firmatecknare.
  • Ásta Brynsteinsdóttir (ansvarig lokal verksamhet) till samordningsansvarig.
  • Frida Berg till kontaktperson för Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg

Upplösningen av lokalavdelningen innebär inte att den lokala verksamheten upphör, snarare tvärtom. Nu blir allt fokus på att genomföra olika former av aktiviteter. Nu närmst är det Linköping Vego 29/2 där vi kommer ha en monter. När alla återhämtat sig från allt mässgodis, så är det dags för medlemsmöte och diskutera vad vi ska hitta på under året. Datum är satt till 12 mars klockan 18:30 på NBV, Trädgårdstorget 6 i Linköping. Varmt välkomna!

Med det sagt så kickstartar vi det lokala djurrättsåret med ny energi och under nya former.

Dokument från årsmötet: