Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöte 2020: Ombildning av Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg till lokalorganisation (LO)

I lördags hölls årsmötet för Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg där styrelsen presenterade förra årets verksamhet och ekonomi. Årsmötet la presenterade dokument till handlingarna, samt beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

På årsmötet beslutades det att initiera processen att upplösa Linköping-Kinda-Åtvidaberg som lokalavdelning och ombilda avdelningen till en vanlig lokalorganisation (LO).
Detta innebär att Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg inte kommer ha någon egen styrelse och ekonomi framöver, utan kommer agera direkt under riksorganisationen Djurens Rätt. Det krävs två årsmöten för att helt upplösa en avdelning, varför det nästa år kommer hållas ett årsmöte för att slutföra processen.

I med att årsmötet tog beslut om att upplösa avdelningen genomfördes det inte några val av styrelseledamöter. Istället valde årsmötet att utse:

  • Benny Anderson (verksamhetschef, Djurens Rätt) till firmatecknare.
  • Ásta Brynsteinsdóttir (ansvarig lokal verksamhet) till samordningsansvarig.
  • Frida Berg till kontaktperson för lokal verksamhet.

Upplösningen av lokalavdelningen innebär inte att den lokala verksamheten upphör, snarare tvärtom. Nu blir allt fokus på att genomföra olika former av aktiviteter. Nu närmst är det Linköping Vego 29/2 där vi kommer ha en monter. När alla återhämtat sig från allt mässgodis, så är tanken att bjuda in till ett medlemsmöte och diskutera vad vi ska hitta på under året.

Med det sagt så kickstartar vi det lokala djurrättsåret med ny energi och under nya former. Mjau.