Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

På gång

Här hittar du en sammanfattande översikt över årets aktiviteter. 

Mars

Debattartikel i Corren om kycklingindustrin

En debattartikel av Tina Hogevik (tf förbundsordförande) och Anna Harenius (sakkunnig etolog) från Djurens Rätt som lyfter djurskyddsproblemen med det stora antalet kycklingar som drabbas av benbrott vid hantering och transport inför slakt.

April

17/4 – Föreläsning med Per Jensen om Djurens känslor.

Per Jensen som är professorn i etologi (läran om djurens beteende) vid Linköpings universitet håller ett föredrag vid Naturcentrum kl 18:30.

Maj

9/5 (kl 18) – Medlemsmöte inför riksstämman

Vi håller ett medlemsmöte för att skapa ett tillfälle att tillsammans gå igenom handlingarna inför riksstämman och sammanställa synpunkter från lokalorganisationens medlemmar. Handlingarna kommer finnas tillgängliga på mötet. Plats: Hos NBV på Trädgårdstorget 6, Linköping.

 

22/5 – Föredrag EU:s Djurpolitik 

Sebastian Wiklund, chef på Djurens Rätt politiska arbete, besöker Linköping för att informera om aktuella djurskydds- och djurrättsfrågor inför EU-valet som hålls 26/5.

31/5 – Djurens Rätts riksstämma 2019

Årets rikstämma hålls i Örebro och lokalavdelningen kommer vara representerade av fyra röstberättigade ombud. Handlingar och motioner inför stämman kommer presenteras 2/5. Under maj månad kommer dessa att diskuteras lokalt för att lokalavdelningen ska bilda sig en uppfattning om vår hållning.