Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Kandidera till valberedning!

Djurens Rätt är en rikstäckande förening med ett flertal lokalavdelningar runt om i landet. Lokalavdelningarnas roll inom Djurens Rätt är att påverka på lokalnivå, informera om Djurens Rätts arbete och kampanjer, samt slutligen men inte minst anordna lokala arrangemang som främjar Djurens Rätts vision – en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. 

Vill du vara med och hitta aktiva och intresserad medlemmar som vill bli förtroendevalda inom Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg? Då borde du kandidera till valberedningen!

Vad gör valberedningen?

Valberedningen består av minst en ledamot och en ersättare. Valberedningen ansvarar för att sammanställa ett förslag till årsmötet på personer som ska väljas till de olika förtroendevalda posterna. Det är sedan årsmötet som bestämmer om dessa personer ska väljas eller inte.

Valberedningens arbete är främst knutet till från omkring december till årsmötet i februari. Det är dock bra om medlemmar i valberedningen är med under aktiviteter under året för att lättare identifiera medlemmar som är intresserad och aktiva.

Vilka kan kandidera?

Alla medlemmar i Djurens Rätt kan välja att kandidera till valberedningen. Det som är viktigt är att du blev medlem året innan årsmötet (alltså senast vid årskiftet) och att du tillhört lokalavdelningen i minst två veckor vid årsmötet.

Bor du utanför upptagningsområdet Linköping-Kinda-Åtvidaberg, t.ex. i Norrköping eller Motala? Då kan du kontakta aktiv@djurensratt.se och be om att bli knuten till Linköping-Kinda-Åtvidaberg.

Nyfiken?

Vill du veta mer om valberedningens arbete eller är du intresserad av att delta? För mer information hör av dig till den sittande styrelsen.

Styrelse: linkoping@djurensratt.se eller via Facebook

För att kandidera till valberedningen så är det bästa sättet att anmäla sitt intresse till styrelsen. Men du kan också nominera dig själv på plats under årsmötet.

Är du nyfiken på vad det finns för andra roller inom lokalavdelningen?

Läs mer om: