Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Kandidera till styrelseledamot!

Djurens Rätt är en rikstäckande förening med ett flertal lokalavdelningar runt om i landet. Lokalavdelningarnas roll inom Djurens Rätt är att påverka på lokalnivå, informera om Djurens Rätts arbete och kampanjer, samt slutligen men inte minst anordna lokala arrangemang som främjar Djurens Rätts vision – en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. 

Vill du vara med och påverka hur Djurens Rätt ska arbete och vad vi ska göra här på lokalnivå? Då borde du kandidera till att bli styrelseledamot!

Vad gör styrelsen?

Varje lokalavdelning har en egen styrelse som väljs på ett årsmöte i februari. I lokalavdelningen för Linköping-Kinda-Åtvidaberg består styrelsen av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter (ersättare).  Det är styrelsens ledamöter som fattar de löpande besluten under året gällande lokalavdelningens verksamhet och resurser. Detta sker i samband med styrelsemöten där styrelsen röstar om vad som ska genomföras.

Ambitionsnivån för hur mycket aktiviteter som lokalavdelningen ska genomföra under året bestäms av styrelsen själva, utifrån vad som känns möjligt och givande. Obs! Djurens Rätt anordnar en utbildningsdag för alla ledamöter för att hjälpa till och stötta i hur man kan organisera och lägga upp styrelseuppdraget. 

Vad gör man som ordinarie styrelseledamot?

En ordinarie styrelseledamot deltar i styrelsens arbete genom att delta i styrelsemöten där beslut om kommande verksamheter fattas, samt ansvarar för att, tillsammans med andra aktiva medlemmar, planera och genomföra lokalavdelningens verksamhet. Ledamot väljs normalt för en mandatperiod på två år.

Vad gör man som suppleant?

En suppleant väljs för att vid behov kunna ersätta en ordinarie ledamot och då överta dennes rösträtt vid styrelsemöten. Även om suppleanter inte har rösträtt när styrelsen är fulltalig, så är det en fördel om även de är med löpande i styrelsens arbete. De kan medverka i styrelsearbetet på många sätt, som att diskutera och planera. En suppleant som är aktiv i styrelsearbetet har det mycket enklare att vid behov ersätta frånvarande ledamot.

Roller i styrelsen

Styrelsen är uppdelad i ett antal olika roller: Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Det är årsmötet som väljer vilken ledamot som blir ordförande under kommande år, medan övriga roller väljs internt av styrelsen.

  • Ordföraren har ansvar för att leda styrelsearbetet.
  • Kassör har ansvar för ekonomin och dess redovisning.
  • Sekreterare har ansvar att protokoll förs över styrelsemöten.
  • Vice ordförande kliver in och ersätter ordförande vid behov.

Vilka kan kandidera?

Alla medlemmar i Djurens Rätt kan välja att kandidera till styrelsen. Det som är viktigt är att du blev medlem året innan årsmötet (alltså senast vid årskiftet) och att du tillhört lokalavdelningen i minst två veckor vid årsmötet.

Bor du utanför upptagningsområdet Linköping-Kinda-Åtvidaberg, t.ex. i Norrköping eller Motala? Då kan du kontakta aktiv@djurensratt.se och be om att bli knuten till Linköping-Kinda-Åtvidaberg.

Nyfiken?

Vill du veta mer om styrelsearbetet eller är du intresserad av att delta? Hör av dig antingen till lokalavdelningens valberedning eller till den sittande styrelsen.

Valberedning: valberedning.djurensrattLKA@gmail.com
Styrelse: linkoping@djurensratt.se eller via Facebook

För att kandidera till styrelsen så är det bästa sättet att anmäla sitt intresse till valberedningen. Men du kan också nominera dig själv på plats under årsmötet.

Är du nyfiken på vad det finns för andra roller inom lokalavdelningen?

Läs mer om: