Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Kandidera till riksstämmoombud!

Djurens Rätt är en rikstäckande förening med ett flertal lokalavdelningar runt om i landet. Lokalavdelningarnas roll inom Djurens Rätt är att påverka på lokalnivå, informera om Djurens Rätts arbete och kampanjer, samt slutligen men inte minst anordna lokala arrangemang som främjar Djurens Rätts vision – en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. 

Djurens Rätts högsta beslutande organ är riksstämman som hålls vartannat år.  Varje lokalavdelning väljer ett antal ombud som får åka till riksstämman och representera och rösta för lokalavdelningen. Vill du vara med och påverka hur Djurens Rätt arbetar på nationell nivå? Då borde du kandidera till att bli riksstämmoombud!

Vad gör riksstämmoombudet?

Under Djurens Rätts riksstämman fattas beslut om Djurens Rätts mål och kommande verksamhet. Detta sker genom att ombuden röstar för eller emot förslag som skickats in inför riksstämman. Under riksstämman så debatteras och justeras dessa förslag innan beslut fattas. Ett ombud har därmed en mycket viktig och stor roll i att påverka hur Djurens Rätt på nationell nivå ska arbete och mot vilka mål Djurens Rätt ska sträva.

Vilka kan kandidera?

Alla medlemmar i Djurens Rätt kan välja att kandidera till riksstämmoombud. Det som är viktigt är att du blev medlem året innan årsmötet (alltså senast vid årskiftet) och att du tillhört lokalavdelningen i minst två veckor vid årsmötet.

Du kan bli vald till riksstämmoombud även om du innehar andra förtroendevalda poster inom Djurens Rätt, men däremot inte om du är anställd av Djurens Rätt.

Bor du utanför upptagningsområdet Linköping-Kinda-Åtvidaberg, t.ex. i Norrköping eller Motala? Då kan du kontakta aktiv@djurensratt.se och be om att bli knuten till Linköping-Kinda-Åtvidaberg.

Nyfiken?

Vill du veta mer om riksstämman eller är du intresserad av att delta? Hör av dig antingen till lokalavdelningens valberedning eller till den sittande styrelsen.

Valberedning: valberedning.djurensrattLKA@gmail.com
Styrelse: linkoping@djurensratt.se eller via Facebook

För att kandidera för att bli ombud till riksstämman så är det bästa sättet att anmäla sitt intresse till valberedningen. Men du kan också nominera dig själv på plats under årsmötet.

Är du nyfiken på vad det finns för andra roller inom lokalavdelningen?

Läs mer om: